MEDARBEJDERE ER DEN VIGTIGSTE RESOURCE
I VEJEN HAR VI DIN NYE KOLLEGA

Vejen til opkvalificering

Opkvalificering ved ansættelse

Giver virksomheden mulighed for at ansætte ledige i ordinære stillinger og samtidig få tilskud til opkvalificering. Det udvider ansøgerfeltet og gør rekrutteringen mere fleksibel.
På den måde kan ledige, der ikke matcher alle jobkravene i forbindelse med ansættelsen, få de faglige kvalifikationer, som kræves for at kunne løse arbejdsopgaverne.

Fordele

Mulighed for at opkvalificere medarbejdere på økonomisk fordelagtige vilkår samt indenfor områder, hvor der er mangel på uddannet arbejdskraft.

Krav

Det er en betingelse for at give tilskud til kurser eller uddannelse, at opkvalificeringen ligger ud over den oplæring, som virksomheden forudsættes at give.
Der skal fremlægges dokumentation for det ansøgte tilskud til opkvalificering og virksomheden skal ansøge om tilskuddet, før udgiften har været afholdt.
Virksomheden kan ikke modtage løntilskud eller andre ydelser i forbindelse med ansættelsen.
Der er forskellige krav til ledighedslængde for at den jobklare ledige kan modtage tilskud til opkvalificering:

  • under 30 år, krav om 6 måneders ledighed
  • over 30 år, krav om 12 måneders ledighed
  • eller særlig risiko for langtidsledighed for begge aldersgrupper 

Udover disse krav for dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere er der andre krav/muligheder for Jobcentrets andre målgrupper.

For aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere er kravet 6 måneders ledighed forud for ansættelsen. Der er for modtagere af sygedagpenge og førtidspension samt revalidender og nyuddannede personer med handicap ikke et krav til varighed af ledighed forud for ansættelsen.

Opkvalificering inden for mangelområder

Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser er det aftalt, at der afsættes en pulje på i alt 37 mio. kr. til at udvide mulighederne for opkvalificering af ledige inden for stillingsbetegnelser med rekrutteringsudfordringer.

Målgruppen er:

  • Dagpengemodtagere med minimum 3 måneders sammenlagt forudgående ledighed.
  • Jobparate kontanthjælpsmodtagere med minimum 3 måneders sammenhængende forudgående ledighed.

Puljen omfatter ansættelse inden for inden for stillingsbetegnelser med rekrutteringsudfordringer, jf. mangelområderne på de regionale arbejdsmarkedsbalancer. Mangelområderne omfatter "omfattende mangel på arbejdskraft", ”mangel på arbejdskraft” og ”paradoksproblem”. Det er arbejdsmarkedsbalancen på ansøgningstidspunktet, der er gældende.

Stillingsbetegnelser med rekrutteringsudfordringer.

DANSK FØDEVAREAKADEMI

Brancheakademi for restaurations- og fødevarevirksomheder i Danmark med udgangspunkt i Danmarks fødevarecentrum - Vejen. Gennem kompetenceløft bidrager vi til at brancherne når deres fulde vækstpotentiale, og vi bringer relevante finansieringsmuligheder i spil, så din virksomhed får det højest mulige kompetenceløft for færrest mulige midler.
LÆS MERE HER

BRUG FOR HJÆLP

Opkvalificering, rekruttering og uddannelse Kontakt Jobcenter Vejen Team Job, rekruttering & Uddannelse. Telefon: 7996 5000
SEND EN MAIL