Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder fra Vejen erhvervsliv

Nyheder fra Vejen erhvervsliv

Vejen Kommune og OTV Plast:
Et vellykket samarbejde om rekruttering og uddannelse

Januar 2024

Vejen Kommune har gennem årene opbygget et vellykket samarbejde med OTV Plast, en lokal virksomhed der specialiserer sig i fremstilling af plastemner. Dette partnerskab har ikke kun styrket virksomhedens rekrutteringsindsats, men har også spillet en central rolle i uddannelsen og udviklingen af deres medarbejdere.

Vejen til succesfuld rekruttering
OTV Plast, ledet af direktør Henrik Jylov, har specialiseret sig i produktion af små serier af plastkomponenter, og fungerer som en vigtig underleverandør til fødevareindustrien. Virksomheden oplever vækst og succes, men står som så mange andre over for udfordringer med rekruttering af kvalificeret arbejdskraft.

En central del af OTV Plast’ rekrutteringsstrategi er samarbejdet med Vejen Kommune og deres Jobcenter.
Virksomheden har benyttet Jobcenterets platform til at slå stillingsannoncer op, hvilket effektivt har øget synligheden for deres ledige stillinger og nået ud til en bredere gruppe af potentielle kandidater.
Dette har vist sig at være en effektiv måde at tiltrække opmærksomhed på og identificere egnede ansøgere.

Om denne tilgang fortæller Jobcenterets faste virksomhedskonsulent for OTV Plast, Mette Hegner Schmidt: ”Det er vigtigt for os, at virksomheden får den bedste kandidat. Vores tilgang er altid, at vi forsøger at give virksomhederne den bedste service, og så tænker vi ikke så meget på at det skal være en kandidat fra Vejen, selvom det er der, vi starter.”

Aktivt samarbejde og bistand fra Jobcenteret
Samarbejdet mellem OTV Plast og Vejen Kommune begrænser sig ikke kun til stillingsannoncer. Jobcenteret har aktivt deltaget i rekrutteringsindsatsen ved at præsentere kvalificerede kandidater for virksomheden. Denne form for screening hjælper med at lette byrden ved at identificere potentielle medarbejdere, der matcher virksomhedens behov. Henrik Jylov understreger vigtigheden af at have en fast kontaktperson hos Jobcenteret. Denne dedikerede kontakt bidrager til effektiv kommunikation og en smidig rekrutteringsproces.

Jobcenteret fungerer ikke kun som en formidler af jobopslag, men som en aktiv partner, der forstår virksomhedens specifikke krav og behov.

Det som Vejen Kommune gør rigtig godt, er at vi har én bestemt kontaktperson. Vi har altid haft et godt samarbejde med Mette, hun kender OTV ud og ind. Hun gør utrolig meget for at yde god service for virksomheden. Hun tager aktivt kontakt til os i forhold til at præsentere muligheder for os. Det er en kæmpe fordel, og det virker rigtig godt.
Henrik Jylov, Direktør i OTV PlastPå billedet ses medarbejderne Janni og Christina samt direktør Henrik Jylov fra OTV Plast A/S


Uddannelse som en integreret del af strategien
For OTV Plast er det ikke kun rekruttering, der er i fokus. Virksomheden har også erkendt vigtigheden af at investere i uddannelse og opkvalificering af medarbejdere. De har truffet strategiske beslutninger om at uddanne egne medarbejdere, især industriteknikkere. Jobcenteret har spillet en rolle i at lette denne uddannelsesindsats ved at tilbyde information om relevante uddannelsesprogrammer og støtteforanstaltninger.

Samarbejdet mellem virksomheden og Jobcenteret omfatter også praktikordninger, der giver virksomheden mulighed for at vurdere potentielle medarbejdere før permanent ansættelse. OTV har i dag dygtige medarbejder, der er opstartet via forløbet Industriel produktion, som er foranlediget af Jobcentret.

Det sociale ansvar og resultater
En nævneværdig del af OTV Plast’ tilgang er det sociale ansvar, de påtager sig ved at uddanne egne medarbejdere og aktivt adressere udfordringerne med at finde kvalificeret arbejdskraft. Virksomheden har engageret sig i at uddanne industriteknikere og har således bidraget til at udfylde det behov for faglært arbejdskraft, som mange virksomheder oplever.

I forhold til uddannelse af medarbejdere, udtrykker Henrik Jylov: ”Vi er meget velegnede til at uddanne folk, fordi vi både har maskiner og plastemner, der er mere og mindre komplekse, så lærlingene har mulighed for at stige i kompleksitet i løbet af uddannelsen. Vi uddanner medarbejdere, dels fordi vi mangler arbejdskraft, men også fordi vi gerne vil tage det sociale ansvar.”

Resultater og fremtidsudsigter
OTV Plast fortsætter sin tilgang til rekruttering og uddannelse med støtte fra Vejen Kommune. Partnerskabet tjener som et godt eksempel på, hvordan samarbejde mellem lokale virksomheder og kommunale institutioner kan skabe en bæredygtig arbejdsstyrke og fremme vækst og udvikling i lokalsamfundet.

Danmarks næstmest erhvervsvenlige kommune 

September 2023

Dansk Industris årlige undersøgelse af kommunernes lokale erhvervsvenlighed udkom i starten af september. Her stod det klart, at Vejen Kommune igen ligger helt i top, denne gang med en flot 2. plads. Kommunen honoreres af virksomhederne for deres kompetente og effektive sagsbehandling i forbindelse med bygge- og miljøsager, samt for kommunen digitale erhvervsservices. Disse faktorer er med til at sikre, at Vejen Kommune indtager en samlet 1. plads på overordnet tilfredshed med kommunen.


Virksomhedsbesøg hos NDI og Danish Crown

August 2023

Borgmester Frank Schmidt-Hansen og kommunaldirektør Ole Slot gør meget ud af besøge virksomhederne i Vejen Kommune. Dette gør de dels for at sikre, at virksomhederne er tilfredse med samarbejdet med kommunen, og dels for at få indsigt i hvordan det går virksomhederne, og hvordan de arbejder med grøn omstilling og bæredygtighed.

I august måned gik besøgene til NDI, der har deres hovedsæde i Brørup, og til Danish Crown Beef der holder til i Holsted.

Hos NDI fik borgmesteren og kommunaldirektøren indblik i virksomhedens historie, og fundamentet for den vækst NDI har gennemgået de sidste 50 år. Ligeledes blev nye opkøb drøftet, og virksomheden kunne fortælle at de i løbet af efteråret kan løfte sløret for en strategi, der sætter fokus grøn omstilling og bæredygtighed.

Ved besøget hos Danish Crown blev borgmesteren og kommunaldirektøren klogere på hvordan Danish Crown arbejder med grøn omstilling i både scope 1, 2 og 3, hvor der er signifikante reduktioner i kikkerten. De fik ligeledes en rundvisning på slagteriet, hvor processen fra ko til køledisk og restprodukter bliver tydelig. Måden råmaterialet, altså den udtjente malkeko, bliver til mad til os mennesker, læder til din nye designer lædersofa og til traditionel kinesisk medicin er fascinerende.  


Indvielse af FORCE Technology MEGA Loop 

Borgmester Frank Schmidt-Hansen var til indvielsen af FORCE Technology MEGA Loop. FORCE Technology er en teknologisk rådgivnings- og servicevirksomhed, der hjælper virksomheder med at blive teknologiske frontløbere. 

MEGA loop er den største af sin slags i verden, og samtidig en ambitiøs og fremadskuende investering i en grønnere fremtid. Loopet kan imødekomme kundernes nuværende og fremtidige behov for kapacitet og volumen inden for flowkalibrering. MEGA loop kalibrerer gasflowmålere, og er i stand til at kalibrere med om til 25 % brint i naturgassen, hvilket er en forudsætning for at kunne indgå i fremtidige Power-to-X eventyrer. 

Med denne investering sikrer FORCE Technology samtidig arbejdspladser og kunder til området, samt et positivt bidrag til et grønnere Danmark.  


Læs mere om FORCE MEGA loop her


På billedet ses borgmester Frank Schmidt-Hansen og daværende direktør for FORCE Technology Hanne Christensen, i færd med at indvie MEGA loopet.


Kontakt vores erhvervskonsulent

Rikke Friland Vindbjerg | Tlf.: 7996 6137 | Mobil: 2127 3082 | Send sikker mail

Bidrag gerne med en historie

Denne side er printet den 14-07-2024 04.56

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Vejen Kommune


Erhverv og Plan
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen