Lindknud - Bækkevej 5

Areal:

1.206 m²

Pris:

Prisen er 38.400 kr. ekskl. moms.

Prisen er excl. tilslutningsbidrag mm. til de respektive forsyningsselskaber.

Lokalplan:

Ejendommen er beliggende i byzone og er i kommuneplanrammen udlagt til centerformål - blandet bolig og erhverv, det vil sige boliger, butikker, mindre ikke-generende erhvervsvirksomheder, offentlige institutioner og andre fællesanlæg til betjening af lokalområdet. Der foreligger ingen lokalplan.

Kort:

Åben salgskortet i pdf her