Reservationsbetingelser

Der vil blive fremsendt en skriftlig erklæring på reservationen. Reservationen bortfalder automatisk dagen efter den anførte dato.

Såfremt en anden køber ønsker at erhverve arealet i reservationsperioden, vil den reserverende få en frist på 2 uger til at tage stilling til eventuelt køb på de på købstidspunktet gældende betingelser. Ønsker den reserverende ikke at købe arealet, bortfalder reservationen og arealet vil blive solgt til den nye køber.

Eksisterende virksomheder kan reservere jord uden tidsbegrænsning for at sikre fremtidige udvidelsesmuligheder på samme vilkår som ovenfor anført.

Kontakt Lene Czyz Nielsen tlf. 7996 6058