Dansk Fødevareakademi - Vækstrettet kompetenceudvikling

Invester det hele og få det halve

Ny og hastig udviklende teknologi samt konkurrence stiller krav til nye kompetencesæt hos medarbejdere i fødevarebranchens virksomheder. Rekruttering af kompetent arbejdskraft opleves også som en stor udfordring, hvorfor opkvalificering af ledere og medarbejdere kan være en del af løsningen. Du og din virksomhed kan få hjælp via Dansk Fødevareakademi, med minimum 50 % medfinansiering til kompetence- og efteruddannelsesaktiviteter.

Dansk Fødevareakademi giver jer konstant adgang til uvildig sparring. I får kortlagt jeres virksomheds udfordringer og potentialer. Det giver jer en kompetenceplan for, hvor I kan få det bedste udbytte af opkvalificering og udvikling.

I er selv med til at sætte rammerne for de uddannelsesaktiviteter der tilbydes: hvad der skal indgå, hvordan det skal foregå, og hvornår det skal afvikles. Det er jeres garanti for, at I får de relevante kompetencer i hus og kan gå fremtiden sikkert i møde.

Din specialistsparring

Din virksomhed bliver en del af Dansk Fødevareakademi, der er forankret hos UdviklingVejen i tæt samarbejde med Vejle Erhverv og Trekantområdet Danmark. UdviklingVejen er spydspids i at styrke fødevareerhvervet, da de gennem flere år lokalt har arbejde med at styrke erhvervet og ikke mindst opbygge kompetencer og fokuseret virksomhedsservice indenfor fødevarebranchen. I Vejen Kommune beskæftiges mere end 4.000 medarbejdere i fødevarebranchen, der dermed er den største branche i kommunen. Derfor er Vejen en naturlig ledende partner i Dansk Fødevareakademi.

Fødevarebranchen er et erhverv med et markant efterslæb indenfor videre- og efteruddannelse. Dette set i forhold til at det er en udnævnt vækstbranche samt Danmarks vigtigste eksporterhverv. Derfor er samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og kompetenceudbyder for at skabe den bedste kompetenceudvikling nødvendige drivere for udvikling og vækst i fødevarebranchen.

Programmet Vækstrettet Kompetenceudvikling

Der eksisterer også et brancheakademi for robot- og stålbranchen, som samarbejder tæt med Dansk Fødevareakademi. Opbygningen af de tre akademier er en del af programmet Vækstrettet Kompetenceudvikling i Væksthus Syddanmark.

Partnerne bag Vækstrettet Kompetenceudvikling er Væksthus Syddanmark, Odense Robotics, Fyns Maritime Klynge og UdviklingVejen (i tæt samarbejde med Vejle Erhverv og Trekantområdet Danmark).

Programmet er støttet af Syddansk Vækstforum og Den Europæiske Socialfond og løber i perioden 2018-2021.

Savner du de rigtige kompetencer til at indfri vækstplanerne i din fødevarevirksomhed, så kontakt os.