Stenbro Alle Brørup

Areal

Erhvervsgrunde fra minimum 4.300 m2 og op til 6.500 m2

Se luftfoto af området

Mindstepris

Grundende er delt op i zoner.

Zone 2-jord   50,00 kr. + moms pr. m2

Zone 3-jord   40,00 kr. + moms pr. m2

Prisen er excl. kloaktilslutning samt excl. tilslutningsafgifter til øvrige forsyningsselskaber.

Lokalplan

Du kan se lokalplanen, der gælder for området her: Lokalplan 54

Kort

Salgsplan Stenbro allé og Esbjergvej Brørup

Åben salgskortet i pdf