Industri Nord Rødding

Areal

Erhvervsgrunde fra minimum 2.500 m2 og op til 8.000 m2

Mindstepris

Nordre Industrivej                       40,00 kr. + moms pr. m2

Vestermarksvej                           40,00 kr. + moms pr. m2

Mindsteprisen er excl. kloaktilslutning samt excl. tilslutningsafgifter til øvrige forsyningsselskaber.

Lokalplan

Du kan se lokalplaner og byplanvedtægter her.

Området Nordre Industrivej er omfattet af byplanvedtægt 4.

Området ved Vestermarksvej er omfattet af Lokalplan 1.3-04.

Kort

Salgskort Industri Nord

Åben salgskortet i pdf