Danmarks fødevareklynge

Erhvervslivet i Vejen Kommune er bygget på de stolte traditioner inden for landbrug og håndværk, og selv om vi med tiden har fået dygtige virksomheder inden for alle brancher, kan vores rødder stadig mærkes: 

  • 2.300 private virksomheder
  • 1.100 landbrug
  • 18.000 arbejdspladser - 75 % indenfor det private
  • Mere end 25 % af dem er beskæftiget indenfor fødevareområdet 

Vi har virksomheder indenfor alle led i værdikæden fra jord til bord omkring fødevarer:

  • Producenter som Grønvang margarine og slagterierne, herunder Danish Crown der senest har bygget et stort ny kvægslagteri ved motorvejen i Holsted og Aquapri, der opdrætter sandarter har netop bygget ved motorvejen mellem Vejen og Lunderskov.
  • Lagervirksomheder som COOP Tørvarecenter og AgriNorcold, der har bygget Nordeuropas største frysehus her.
  • Logistik virksomheder som SPF, der er verdens største transportør af levende grise. 
  • Støtteindustri som emballagevirksomheden Styropack, Robotool og Big Dutchman
  • Videns tunge laboratorievirksomheder som Force Technology og Eurofins, der samler alle deres danske fødevarelaboratorier i Vejen.

Vi har også plads til jeres virksomhed i vores værdikæde.

"Vi ser det som meget positivt at ligge midt i en fødevareklynge. Mange af vores kunder ligger lige i baghaven, og netværket er stærkt her."

Svend Aage Linde, adm. direktør Eurofins Steins A/S