Potentiale for Posthusgrunden i Vejen

I 2020 blev potentiale rapporten for Vejen By godkendt af Byrådet

Der er store muligheder for at indgå i et samarbejde omkring udvikling af Posthusgrunden i Vejen. Her kan man skabe et attraktivt miljø med butik, biograf, boliger og udvalgsvarebutikker.

Nærmeste nabo er Vejens nye bibliotek og Alfa Tower med lejligheder. 

Kontakt Vejen Kommune for en dialog omkring tanker.

SEND EN MAIL TIL ERHVERV

Posthusgrunden i Vejen