Bække - Vandværksvej 3 og 5

To mindre grunde centralt beliggende i Bække.

Arealet er beliggende i byzone og er i henhold til kommuneplanen udlagt til centerformål (butikker, mindre ikke generende fremstillings- og servicevirksomheder i tilknytning til butikker, liberale erhverv, boliger og institutioner).

Det vil være muligt at sammenlægge grundene Vandværksvej 3 og 5, Bække til en boliggrund. Det samlede areal udgør 571 m². Landinspektøromkostninger for opmåling og sammenlægning af grundene skal afholdes af køber. Handelsomkostninger skal afholdes af køber.

Vandværksvej 3, Bække

Vejen Kommune har den ubebyggede byggegrund Vandværksvej 3, Bække til salg.

Areal:

283 m2

Pris:

Prisen er kr. 25.000 inkl. moms.

Prisen er ekskl. tilslutningsbidrag m.m. til de respektive forsyningsselskaber.

Henvendelse vedrørende køb af byggegrunden Vandværksvej 3, Bække kan ske til Vejen Kommune på mail lcn@vejen.dk.

Vandværksvej 5, Bække

Bække Lokalråd har den ubebyggede byggegrund Vandværksvej 5, Bække til salg.

Areal:

288 m².

Pris:

Grundprisen for ejendommen Vandværksvej 5, Bække er fastsat til kr. 32.000 incl. moms.

Henvendelse vedrørende køb af byggegrunden Vandværksvej 5, Bække kan ske til Bække lokalråd på mail baekkelokalraad@gmail.com.

Kort:

Åben salgskortet i pdf