Bække - Vandværksvej 3 og 5

Mindre grund beliggende centralt i Bække

Areal:

283 m2

Pris:

Prisen er kr. 25.000 inkl. moms.

Prisen er ekskl. tilslutningsbidrag m.m. til de respektive forsyningsselskaber.

Området:

Arealet er beliggende i byzone og er i henhold til kommuneplanen udlagt til centerformål (butikker, mindre ikke generende fremstillings- og servicevirksomheder i tilknytning til butikker, liberale erhverv, boliger og institutioner).

Kort:

Åben salgskortet i pdf

Vandværksvej 5, Bække

Bække Lokalråd har den ubebyggede byggegrund Vandværksvej 5, Bække til salg.

Grundarealet udgør 288 m².

Grundprisen for ejendommen Vandværksvej 5, Bække er fastsat til kr. 32.000 incl. moms.

Det vil være muligt at sammenlægge grundene Vandværksvej 3 og 5, Bække til en boliggrund. Det samlede areal udgør 571 m². Landinspektøromkostninger for opmåling og sammenlægning af grundene skal afholdes af køber. Handelsomkostninger skal afholdes af køber.

Henvendelse vedrørende køb af byggegrunden Vandværksvej 5, Bække kan ske til lokalrådsformand Carsten Bork Kristensen på mobil nr. 27 22 19 58 eller e-mail: cbkristensen@profibermail.dk.