NYHEDER OG GODE HISTORIER FRA VEJEN KOMMUNE
ERHVERVS RELATERET NYHEDER FRA HELE KOMMUNEN

Lokale erhvervsnyheder og gode historier

Vejen Kommune og OTV Plast:
Et vellykket samarbejde om rekruttering og uddannelse

Vejen Kommune har gennem årene opbygget et vellykket samarbejde med OTV Plast, en lokal virksomhed der specialiserer sig i fremstilling af plastemner. Dette partnerskab har ikke kun styrket virksomhedens rekrutteringsindsats, men har også spillet en central rolle i uddannelsen og udviklingen af deres medarbejdere.

Medarbejderne Janni og Christina samt direktør Henrik Jylov fra OTV Plast
På billedet ses medarbejderne Janni og Christina samt direktør Henrik Jylov fra OTV Plast A/S

Vejen til succesfuld rekruttering
OTV Plast, ledet af direktør Henrik Jylov, har specialiseret sig i produktion af små serier af plastkomponenter, og fungerer som en vigtig underleverandør til fødevareindustrien. Virksomheden oplever vækst og succes, men står som så mange andre over for udfordringer med rekruttering af kvalificeret arbejdskraft.

En central del af OTV Plast’ rekrutteringsstrategi er samarbejdet med Vejen Kommune og deres Jobcenter.
Virksomheden har benyttet Jobcenterets platform til at slå stillingsannoncer op, hvilket effektivt har øget synligheden for deres ledige stillinger og nået ud til en bredere gruppe af potentielle kandidater.
Dette har vist sig at være en effektiv måde at tiltrække opmærksomhed på og identificere egnede ansøgere.

Om denne tilgang fortæller Jobcenterets faste virksomhedskonsulent for OTV Plast, Mette Hegner Schmidt: ”Det er vigtigt for os, at virksomheden får den bedste kandidat. Vores tilgang er altid, at vi forsøger at give virksomhederne den bedste service, og så tænker vi ikke så meget på at det skal være en kandidat fra Vejen, selvom det er der, vi starter.”

Aktivt samarbejde og bistand fra Jobcenteret
Samarbejdet mellem OTV Plast og Vejen Kommune begrænser sig ikke kun til stillingsannoncer. Jobcenteret har aktivt deltaget i rekrutteringsindsatsen ved at præsentere kvalificerede kandidater for virksomheden. Denne form for screening hjælper med at lette byrden ved at identificere potentielle medarbejdere, der matcher virksomhedens behov. Henrik Jylov understreger vigtigheden af at have en fast kontaktperson hos Jobcenteret. Denne dedikerede kontakt bidrager til effektiv kommunikation og en smidig rekrutteringsproces.

Jobcenteret fungerer ikke kun som en formidler af jobopslag, men som en aktiv partner, der forstår virksomhedens specifikke krav og behov.

Det som Vejen Kommune gør rigtig godt, er at vi har én bestemt kontaktperson. Vi har altid haft et godt samarbejde med Mette, hun kender OTV ud og ind. Hun gør utrolig meget for at yde god service for virksomheden. Hun tager aktivt kontakt til os i forhold til at præsentere muligheder for os. Det er en kæmpe fordel, og det virker rigtig godt.
Henrik Jylov, Direktør i OTV Plast

Uddannelse som en integreret del af strategien
For OTV Plast er det ikke kun rekruttering, der er i fokus. Virksomheden har også erkendt vigtigheden af at investere i uddannelse og opkvalificering af medarbejdere. De har truffet strategiske beslutninger om at uddanne egne medarbejdere, især industriteknikkere. Jobcenteret har spillet en rolle i at lette denne uddannelsesindsats ved at tilbyde information om relevante uddannelsesprogrammer og støtteforanstaltninger.

Samarbejdet mellem virksomheden og Jobcenteret omfatter også praktikordninger, der giver virksomheden mulighed for at vurdere potentielle medarbejdere før permanent ansættelse. OTV har i dag dygtige medarbejder, der er opstartet via forløbet Industriel produktion, som er foranlediget af Jobcentret.

Det sociale ansvar og resultater
En nævneværdig del af OTV Plast’ tilgang er det sociale ansvar, de påtager sig ved at uddanne egne medarbejdere og aktivt adressere udfordringerne med at finde kvalificeret arbejdskraft. Virksomheden har engageret sig i at uddanne industriteknikere og har således bidraget til at udfylde det behov for faglært arbejdskraft, som mange virksomheder oplever.

I forhold til uddannelse af medarbejdere, udtrykker Henrik Jylov: ”Vi er meget velegnede til at uddanne folk, fordi vi både har maskiner og plastemner, der er mere og mindre komplekse, så lærlingene har mulighed for at stige i kompleksitet i løbet af uddannelsen. Vi uddanner medarbejdere, dels fordi vi mangler arbejdskraft, men også fordi vi gerne vil tage det sociale ansvar.”

Resultater og fremtidsudsigter
OTV Plast fortsætter sin tilgang til rekruttering og uddannelse med støtte fra Vejen Kommune. Partnerskabet tjener som et godt eksempel på, hvordan samarbejde mellem lokale virksomheder og kommunale institutioner kan skabe en bæredygtig arbejdsstyrke og fremme vækst og udvikling i lokalsamfundet.

Danmarks næstmest erhvervsvenlige kommune 

September 2023

 

Dansk Industris årlige undersøgelse af kommunernes lokale erhvervsvenlighed udkom i starten af september. Her stod det klart, at Vejen Kommune igen ligger helt i top, denne gang med en flot 2. plads. Kommunen honoreres af virksomhederne for deres kompetente og effektive sagsbehandling i forbindelse med bygge- og miljøsager, samt for kommunen digitale erhvervsservices. Disse faktorer er med til at sikre, at Vejen Kommune indtager en samlet 1. plads på overordnet tilfredshed med kommunen.

 

Læs mere om Vejen Kommunes resultat her

 

Virksomhedsbesøg hos NDI og Danish Crown

August 2023

Borgmester Frank Schmidt-Hansen og kommunaldirektør Ole Slot gør meget ud af besøge virksomhederne i Vejen Kommune. Dette gør de dels for at sikre, at virksomhederne er tilfredse med samarbejdet med kommunen, og dels for at få indsigt i hvordan det går virksomhederne, og hvordan de arbejder med grøn omstilling og bæredygtighed.

I august måned gik besøgene til NDI, der har deres hovedsæde i Brørup, og til Danish Crown Beef der holder til i Holsted.

Hos NDI fik borgmesteren og kommunaldirektøren indblik i virksomhedens historie, og fundamentet for den vækst NDI har gennemgået de sidste 50 år. Ligeledes blev nye opkøb drøftet, og virksomheden kunne fortælle at de i løbet af efteråret kan løfte sløret for en strategi, der sætter fokus grøn omstilling og bæredygtighed.

Ved besøget hos Danish Crown blev borgmesteren og kommunaldirektøren klogere på hvordan Danish Crown arbejder med grøn omstilling i både scope 1, 2 og 3, hvor der er signifikante reduktioner i kikkerten. De fik ligeledes en rundvisning på slagteriet, hvor processen fra ko til køledisk og restprodukter bliver tydelig. Måden råmaterialet, altså den udtjente malkeko, bliver til mad til os mennesker, læder til din nye designer lædersofa og til traditionel kinesisk medicin er fascinerende.  

Virksomhedsbesøg hos Solar A/S, Kongeå Trailercenter og Louis Poulsen

Juni 2023

Borgmester Frank Schmidt-Hansen og Kommunaldirektør Ole Slot Var på besøg hos en række virksomheder, for at tale om grøn omstilling, bæredygtighed og Vejen Kommune som samarbejdspartner.

Det første besøg var hos Solar, der er en sourcing- og servicevirksomhed, der leverer produkter og services til kunder inden for el, vvs, industri, ventilation samt klima- og energiløsninger i hele landet. Der var gode snakke om deres tiltag og ambitioner, der indebærer at være energineutrale i egen drift i Scope 1 og 2 i 2030, samt at have en 100% elektrisk flåde i 2030. De har implementeret en lang række automatiserings-løsninger, der gør det muligt for dem at levere varerne til kunderne dag til dag. Med deres Fastbox kan produkterne leveres inden time i de storbyerne. Dette sikrer i øvrigt en reduktion af CO2 på 20%, sammen-lignet med hvis kunderne selv skulle hente produkterne. De har også oprettet Solar School, hvor den grønne omstilling er en del af undervisningens fokus i kurserne Bæredygtigt byggeri, Klimaledelse, Klimaregnskab og handlingsplaner samt Fra verdensmål til hverdagsmål. Solar har også taget skridt mod at hjælpe biodiversiteten ved at indføre Vild med Vilje.

Herefter gik turen til Kongeå Trailercenter, et familieforetagende som drives af de to brødre Henrik og Allan Staal. Fra deres efterhånden store forretning i Brørup, der i øvrigt Danmarks største trailercenter, sælger de trailere til ethvert behov. Deres grønne tiltag er startet med solceller på tagene af deres bygninger, og der bliver undersøgt flere muligheder for at implementere grønne tiltag. Et af samtaleemner var Kongeås virksomhedskultur, der er kendetegnet ved, er at tage medarbejdere ind, der måske ikke altid har haft det lige nemt. Dette fornægter sig ikke i tallene. Ud af deres 29 fuldtidsansatte er 10 startet i praktik eller ressourceforløb, der er kommet i stand i samarbejde med Vejen Kommunes Jobcenter.

Afslutningsvis gik turen til designvirksomheden Louis Poulsens fabrik, hvor Borgmesteren og Kommunaldirektøren fik en gennemgang af de grønne og bæredygtige tanker og overvejelser der ligger bag Louis Poulsens produkter. Der var gode snakke om de bæredygtige og cirkulære alternativer i både produkter og indpakningen der er indført de seneste år. Bæredygtighed og cirkulære produktlivscyklusser karakteriserer virksomheden og fabrikken hele vejen igennem.

Se videoklip fra besøget her 

Indvielse af FORCE Technology MEGA Loop 

Borgmester Frank Schmidt-Hansen var til indvielsen af FORCE Technology MEGA Loop. FORCE Technology er en teknologisk rådgivnings- og servicevirksomhed, der hjælper virksomheder med at blive teknologiske frontløbere. 

MEGA loop er den største af sin slags i verden, og samtidig en ambitiøs og fremadskuende investering i en grønnere fremtid. Loopet kan imødekomme kundernes nuværende og fremtidige behov for kapacitet og volumen inden for flowkalibrering. MEGA loop kalibrerer gasflowmålere, og er i stand til at kalibrere med om til 25 % brint i naturgassen, hvilket er en forudsætning for at kunne indgå i fremtidige Power-to-X eventyrer. 

Med denne investering sikrer FORCE Technology samtidig arbejdspladser og kunder til området, samt et positivt bidrag til et grønnere Danmark.  

Læs mere om FORCE MEGA Loop her

CEO Hanne Christensen og Borgmester Frank Schmidt-Hansen

Virksomhedsprisen 2023

De Forenede Dampvaskerier vandt prisen for ekstraordinær indsats for at fremme mangfoldighed og rummelighed på arbejdspladsen. 

Læs mere i artiklen her

Vejen - Danmarks mest erhvervsvenlige kommune

Det er første gang, at Vejen Kommune bliver nr. 1 i den landsdækkende undersøgelse, som hvert år tiltrækker sig stor opmærksomhed blandt virksomheder og kommuner. Hidtil er det kun Ikast-Brande og Herning, der har kunnet blive nr. 1.

Virksomhederne i Vejen Kommune roser særligt kommunens indsats for at tiltrække og sikre kvalificeret arbejdskraft. Også jobcentrets samarbejde med virksomhederne får topkarakter.

Se mere og læs hele undersøgelsen her 

Vejen Kartoffelfestival i Hovborg 2022

Vejen Kommune bidrog med en erhvervskonference, hvor temaerne for dagen var:

  • “Grønnere fødevarer” Klima- og Kostråd
  • ”Fremtidens forbruger” Hvad forventer de og hvilken krav stiller de?
  • Fremtidens fødevareprodukter og produktionsform 
  • Hvordan sikre vi produktionen i Danmark og i Vejen Kommune

Dagens konferencier var Troels Mylenberg fra TV2, der styrede de spændende indlæg og den livlige debat.

Klimaplan

Vejen Kommune har som bekendt tilsluttet sig klimalovens mål, og er gået med i DK2020. CO2 udledningen skal reduceres med 70 % i 2030 og 100 % i 2050. Som regeringen og andre ved Vejen Kommune hvad opgaven er, men ikke hvordan den skal løses.

Klima og Grøn omstilling illustration

derfor havde Vejen Kommune inviteret en række aktører på tværs af erhvervsliv, undervisning og civilsamfund til møde, så man i fællesskab kan skabe inspiration og interesse for udfordringen og hjælpe hinanden med at komme i mål med den grønne omstilling.

Læs denne artikel fra Jyske Vestkysten

DI - Erhvervsvenlighed 2021

Konkurrencen mellem kommunerne er hård. Endnu en gang er det lykkedes Vejen Kommune at placere sig helt i top i DI´s analyse af kommunernes erhvervsvenlighed

DI´s Erhvervsklima region Sydjylland

Vejen Kommune blev ikke bare nr. 4. på landsplan, og kan også glæde sig over en 1. plads i Sydjylland

Læs mere her

Vejen Kartoffelfestival i Hovborg 2021

Kartoffelfestival i Vejen afviklet fra 18 - 21. august 2021
Se diverse omtaler i Jyske Vestkysten

Panel fra Erhvervs konference

Onsdag var der erhvervs konference med et aktivt panel, styret af moderator Anne Hjernøe.
I panelet sad repræsentanter fra lokale virksomheder og organisationer.

VÆKSTSTRATEGI 2025

Opfølgning på Vækststrategien 2025, Godkendt i Økonomiudvalgs møde
01. juni 2021 Til orientering

Opfølgning på Vækststrategi

Der bliver kvartals, halvårligt og årligt fulgt op på indsatserne og handlingerne for at kunne opnå målene i Vækststrategien. Årligt er der den store opfølgning og orientering til Direktionen og Økonomiudvalget i Vejen Kommune. 

Vil du se og læse vækststrategien og opfølgningsrapport, klik her 

 

Forslag til Kommuneplan 2021-2033
5. maj 2021 fra Vejen Kommune

Forslag til Kommuneplan 2021 - 2033

Vejen Byråd har den 13. april 2021 godkendt at sende Forslag til Kommuneplan 2021-2033 for Vejen Kommune i 8 ugers offentlig høring.
Send dine bemærkninger og idéer skriftligt, hvis du ønsker dem behandlet politisk.

Høringsfrist 30. juni 2021

Se forslag til kommuneplan 2021 - 2033

Eurofins Miljø fra Brørup
5. maj 2021 Tip fra LinkedIn

Billede fra Eurofins i Brørup

Eurofins Miljø er stolte over at være med i projektet med spildevandsovervågningen i København. Efter prøverne er udtaget, bliver de nemlig sendt til vores laboratorium for at blive analyseret for corona varianter og for at blive sekventeret.
 
Du kan blive meget klogere på fordelene ved at teste spildevandet for Corona og projektet i København i dette indslag fra TV2 Lorry: 

Se klip på TV2 Lorry

Iværksættere i Vejen klare sig godt
1. maj 2021 Artikel fra Jyske Vestkysten

Vejens iværksættere er landets bedste til at overleve. En opgørelse viser, at flere end syv ud af ti iværksættervirksomheder var aktive tre år efter, de blev stiftet. Nu skal flere iværksættere gerne på banen.

Læs artiklen i Jyske Vestkysten

Vejenerhverv.dk Ny opdateret hjemmeside
April 2021 www.vejenerhverv.dk

Vejenerhverv hjemmeside

På den nye opdateret hjemmeside der har fået et grafisk løft, samt søgefunktioner og informationer er opdateret med hele Vejen Kommunes ledige Erhvervsgrunde og lokaler.
På siden finder du ledige butikslokaler, lager og produktionslokaler samt fine administrationsbygninger og ikke mindst erhvervsgrunde.

SE HJEMMESIDEN HER

BIDRAG GERNE MED DIN HISTORIE

Husk at tippe os om dine nyheden og den gode historie. Vi bruger den måske her på siden eller på LinkedIn "Vejen Kommune"
SEND EN MAIL