Indretning

FødevareFabrikken er tænkt som en række produktionslokaler placeret hensigtsmæssigt i forhold til hinanden, så man undgår sammenblanding mellem de forskellige produktioner. Bygningen er samtidig tænkt modulopbygget, hvor det er muligt at udvide den enkelte produktionsenhed op til 800 m² eller bygge yderligere produktionsenheder på i længderetningen. Det gør byggeriet fleksibelt, fordi man i første omgang kun bygger til de virksomheder, som efterspørger produktionslokaler her og nu, og derved holder udgifterne nede.

Energiforsyning, som er en vigtig del i en produktion, er centraliseret med mulighed for op- eller nedskalering i forhold til det energibehov, der er. 

Bygningen er desuden udformet med showroom/konference i den ene ende, mens de enkelte produktionsenheder ligger i forlængelse af hinanden.

Faciliteter i egne lokaler:

  • Fleksible kvadratmeter, virksomheder kan omstille sig og vokse
  • Fødevaregodkendte lokaler, hvor lejere kan komme med deres eget produktionsudstyr
  • Adgang til køl/frys, koldt og varmt vand
  • Lagerkapacitet til råvarer, færdigvarer og emballage
  • Egen varemodtagelse og udlevering inkl. ramper
  • Vaskbare og vedligeholdelsesvenlige overflader
  • Kontorlokaler
  • Toilet, bad og omklædning

Eksempel på indretning:

Indretning af FødevareFabrikken