Værdien for lejere

Deleøkonomi – en del af tidens trend
Stordrift og fleksibilitet, hvor omkostningerne holdes nede, idet de mindre produktionsvirksomheder opnår skala gevinst ved at
dele vand- varme- og køleforsyning. Dette giver adgang til faciliteter, der normalt kun er tilgængelige for store og veletablerede
virksomheder. FødevareFabrikken giver optimale levevilkår for startups og SMV segmentet

Salg, marketing og branding
Der er mulighed for fælles salgsfremstød rettet mod detailkæder og specialbutikker. Ligeledes er det muligt at lave arrangementer,
markedsføringsinitiativer – f.eks. årlig fødevaremarked, hvor der fremvises og sælges varer

Fælles produktudvikling
Der er ligeledes fælles showroom med udstilling af færdigvarer, samt fælles udlevering af færdigvarer, (butik)

Eksport
Der er mulighed for fælles salgsfremstød og markedsføring.
Muligheder for at sælge i konsortier og i komplementære sortimenter

Fødevaresikkerhed
Mulighed for fælles rengøring, høj standard for alle, opretholdelse af sikkerhed

Fælles indkøb og ressourceoptimering
Kurser – fødevaresikkerhed, generelle fødevareregler, salg, markedsføring, IT, innovation
produktionshotel
Fælles administration af tilladelser, love og regler mv.
Bedre muligheder for at imødegå de øgede krav og test