UDBUD - Holsted - Energivej matr. nr. 4bg

Vejen Kommune udbyder et erhvervsareal til salg på Energivej i Holsted med facade til motorvejen. Erhvervsarealet er beliggende på matr.nr. 4bg, Nr. Holsted by Holsted og arealet udgør 48.353 m².

Erhvervsarealet er omfattet af lokalplan nr. 336, der udlægger området til transport- og logistikvirksomheder og andre transporttunge virksomheder.

Mindsteprisen for erhvervsarealet er fastsat til kr. 76,00 pr. m² eksklusive moms.

Mindsteprisen er eksklusive tilslutningsafgifter til de respektive forsyningsselskaber.

Overtagelsesdagen er fastsat til den 1. april 2023.

Bebyggelse på arealet skal være påbegyndt senest 2 år efter overtagelsen.

Erhvervsarealet udbydes til salg efter reglerne om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme, Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021.

Købstilbud skal afgives på den i udbudsmaterialet udarbejdede købstilbud/betinget købsaftale.

Der skal medsendes en kort projektbeskrivelse, der indeholder oplysning om ejendommens fremtidige anvendelse herunder byggeriets omfang.

Købstilbud/betinget købsaftale samt projektbeskrivelsen skal være Vejen Kommune, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen i hænde senest den 27. marts 2023 kl. 12.00. Købstilbud sendt pr. e-mail accepteres ikke.

Vejen Kommune forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de indkomne tilbud og eventuelt forkaste dem alle.

Se udbudsmaterialet her:

Det skal bemærkes, at købstilbud/betinget købsaftale samt projektbeskrivelsen skal indsendes i en gul svarkuvert. Svarkuvert kan fås ved henvendelse til Teknik & Miljø, Team Køb & Salg på tlf. 79966058.