Industri Nord Rødding

Areal:

Erhvervsgrunde fra minimum 2.500 m2 og op til 16.000 m2

Pris:

Nordre Industrivej                       40,00 kr. + moms pr. m2

Området nord for tilslutningsvej   40,00 kr. + moms pr. m2

Området syd for tilslutningsvej     70,00 kr. + moms pr. m2

Prisen er excl. kloaktilslutning samt excl. tilslutningsafgifter til øvrige forsyningsselskaber.

Lokalplan:

Du kan se lokalplaner og byplanvedtægter her.

Området Nordre Industrivej er omfattet af byplanvedtægt 4.

Områderne nord og syd for tilslutningsvej, er omfattet af Lokalplan 1.3-04.

Kort:

Åben salgskortet i pdf