Brørup - Stensvang Allé

Vejen Kommune har attraktive erhvervsgrunde til salg med facade til motorvejen i Brørup.

Erhvervsgrundene er beliggende Stensvang Alle, Brørup. Det samlede areal udgør ca. 43.300 m². Arealet må ikke udstykkes i grunde, der er mindre end 2.400 m².

Erhvervsgrundene er omfattet af lokalplan nr. 282, der udlægger området til industri-, lager-, værksteds- og servicevirksomhed. Der må ikke etableres butikker i området. Der må ikke etableres bolig i området.

Mindstepriser

Mindsteprisen for erhvervsgrunde i zone 1 er fastsat til kr. 107,00 pr. m² + moms (facadejord til motorvejen).
Mindsteprisen for erhvervsgrunde i zone 2 er fastsat til kr. 82,00 pr. m² + moms.

Mindstepriserne er ekskl. tilslutningsbidrag til de respektive forsyningsselskaber.

Det samlede materiale består af følgende:

Kort

Salgskort Stensvang Alle

Åben salgskortet i pdf-format